Gruppestyrelsen

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter og den ansvarlige leder fra hver aldersgren i 1. Næstved Trop og Flok, og har ansvaret for gruppens økonomi og at vi ledes i overensstemmelse med korpsets mål og arbejdsgrundlag.

Forældrerepræsentanterne vælges på et årligt forældrerådsmøde for en 2-årig periode, og gruppestyrelsen repræsenteres ved valg af formand og gruppekasser.

Jf. vedtægterne § 7 har gruppestyrelsen ansvaret for gruppens økonomi og for, at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag.

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter og lederne fra de enkelte afdelinger.  Sammensætningen er således at lederne er i mindretal.

Gruppestyrelsen konstituerer sig således at der vælges en formand og en kasserer. Der vælges også en forældre- og en lederrepræsentant samt suppleanter, som indtræder i korpsrådet.

Aktuelt ser gruppestyrelsen i 1. Næstved trop og Flok således ud:


Formand Tine Ermose

Kasserer Tina Kronbo

Sekretær Maiken Kongstad

Forældrerepræsentant Tina Christiansen

Forældrerepræsentant Gert Bonde

Forældrerepræsentant Jens Kirkebjerg

Forældrerepræsentant Mette Iben

Forældrerepræsentant Michael Romer

Redaktør af oversejlet Lise B. Møller

Leopardleder Kirsten Alexandersen

Ulveleder Lisette Poulsen

Stifinderleder Morten Ingemann Kronbo

Spejderleder Martin Christensen

 

Se årsplanen her

De Gule Spejdere | web-nae(at)1naestved.dk
Jyskweb 2008