Mindeløbet 2011

Året er 1943, og Danmark er besat af tyske tropper. Ja det er et en længere historie, som du kan læse mere om.
Klik her og læs hele historien og reglerne for Mindeløbet.

Mindeløbet blev i år afholdt for 68. Gang og temaet i år var: "Find ud af hvem stikkeren er og hvor tyskerne opmagasinerer deres tunge vand til fremstilling af brintbomber".

12 friske spejdere mødte op i weekenden d. 27-28. August for at deltage i årets Mindeløb. Løbet blev skudt i gang i spejderhytten - spejderne blev sendt af sted med ca. 10 minutters mellemrum og i ventetiden for de sidste, blev der vist billeder fra Kina-turen.

1. post var ved Hovedvagten på den gamle GHR. Kasserne - her skulle spejderne modtage en morsemelding i lydform.

2. post var ved Rønnebæksholm, hvor spejderne skulle samle en radio, så modstandsbevægelsen kunne modtage oplysninger fra BBC.

3. post var i den nyetableret bålhytte i Fruens Plantage - her skulle spejderne fremstille plastisk sprængstof.

På post 4, blev spejderne mødt af en modstandsmand, som havde haft fingrene lidt for langt fremme i forbindelse med placering af en sprængladning. Modstandsmanden var såret og i chok og talte en del om kaniner og Aldi.

Jagthytten på toppen af Fruens Plantage var vært for en dejlig suppe og dejlige flute, samt en krydspejling til Sjølundstårnet, som skulle sprænges i luften.

Post 6 - var en post der egentlig var to poster - en rigtig og en forkert - alle valgte den rigtige og ingen blev fanget af tyskere i år !

Da klokken var 0230 var alle spejdere komme godt hjem igen - lidt mere trætte end 7 timer tidligere - men også sjove oplevelser rigere.

Da klokken blev 0900 søndag morgen blev spejderne vækket og det var tid til at få udløst spændingen.

Det blev tæt - særligt tiden var tæt.

Bedste 2-mandshold blev Karen og Mads - tillykke til dem

Vinder af Mindeløbet blev Sofie, PA i Egern - tillykke til hende.

De Gule Spejdere | web-nae(at)1naestved.dk
Jyskweb 2008