1. Næstved

Forældreforeningen

Forældreforeningen under 1. Næstved Trop og Flok har til formål at være bindeled mellem de forskellige aldersgrene og deres forældre.

En af måderne at gøre dette på er ved at afholde f.eks. skovtur, loppemarked, julemarked osv.

Derudover er det foreningens opgave at motivere forældre til at yde en ekstra indsats i forbindelse med deres barns fritidsinteresse.

Hvad de fleste forældre sikkert ikke ved er, at I automatisk er medlem af forældreforeningen fra indmeldelsen af jeres børn.

Vi kan til stadighed bruge aktive medlemmer såfremt, for blandt andet at skaffe økonomiske midler til 1. Næstved Trop og Flok, og dermed bakke op om netop den fritidsaktivitet som dit barn har valgt.

I øjeblikket er gør vi et stort arbejde i forbindelse med de arrangementer som vi afholder.
Har du gode ideer til en aktivitet eller et arrangement i forældreforeningens regi, eller kan du svare ja til nogle af følgende spørgsmål, hører vi gerne fra dig.

  • Vil du være aktiv?
  • Kan du lave en juledekoration?
  • Har du mulighed for at hjælpe ved afholdelse af loppemarked?
  • Kan du nette et juletræ?
  • Eller bage en kage til den årlige skovtur?DEL PÅ: