1. Næstved

Spejdere

Patruljerne holder møde hver onsdag i hytten kl. 19-21

 

Spejderarbejdet er meget alsidigt, og det er i denne aldersklasse det spændende spejderarbejde begynder at ske.

Spejderne arbejder i patruljer, hvilket er et vigtigt element i spejderarbejdet. En patrulje består optimalt af 6-8 personer. Patruljen er ledet af en Patruljeleder og en Patruljeassisten. Det er PL og PA der står for de ugentlige møder og for at træne sine medlemmer i patruljen.  

Patruljerne er samlet i en trop der er ledet af Tropslederen. Tropslederen fornemmeste opgave er at skabe et miljø, hvori patruljerne kan drive godt spejderarbejde, så der er gnist, entusiasme og gåpåmod. Tropslederen er ansvarlig for, at der i spejderarbejdet sikres et fremadskridende program, således at der konstant er udvikling i troppen og af spejderne.  

Et vigtigt element i spejderarbejdet er konkurrence. 1. Næstved har den årlige patruljekonkurrence Instakaen, hvor patruljerne dyster mod hinanden over en længere periode. Således kommer spejderne igennem en stor del af stoffet.  

For at en patrulje skal fungere godt, er et patruljesammenholdet vigtigt. Der skal skabes en fællesskabsfølelse medlemmerne imellem. Patruljearbejdet må godt være omgivet af mystik, og en god patrulje har mange patruljesærpræg, traditioner, ritualer, råb, udsmykninger osv. Når den nye spejder rykker op optages han/hun i patruljen ved en spændende cermoni.


Mindeløbet

Mindeløbets historie
Fortalt af en gammel 1. Næstved Spejder

Året er 1943. Vi er midt i 2. Verdenskrig. Tyskland har holdt Danmark besat fra d. 9. April 1940, og forholdene i landet er blevet stedse værre.
Siden besættelsens begyndelse, har den danske hær og flåde befundet sig på kasernerne og i deres kvarter. Tyskland har overtaget den militære bevogtning af Danmark, men uden at afvæbne det danske militær.

I løbet af sommeren 1943 udvikler situationen sig hen imod en total tysk overtagelse af det officielle Danmark. I dagene op til d. 29. August 1943 er der rapporteret tyske troppebevægelser overalt i Danmark, og om aftenen d. 28. August 1943 er alt dansk militær i beredskab for at være klar hvis noget skulle ske.
Også på Gardehusarkasernen ved Kalby Risskoven i Næstved er beredskabet øget, men udsendte patruljer i kasernens omegn har ikke kunne rapportere om noget usædvanligt.

I 1. Næstved Trops hytte, der dengang lå ved Røde Hus ved Herlufholmhallen, var man ved at afvikle et natløb for troppens spejdere. De små nyoprykkede spejdere blev sendt af sted to og to, mens de ældre spejdere løb enkeltvis. Første post var på Fensmarkvejen, hvor der skulle bindes knob. Herfra gik turen til Køgelandevejen, hvor der skulle lappes cykel, og videre gennem Kalby Risskoven. De to yngste spejdere, Otto Waadegård og Bent Stig Hansen, var netop i færd med at klatre op ad et redningsreb, der var kastet op gennem en grentveje, da de sammen med postdommeren blev omringet af en masse lygter. Det viste sig at være tyske soldater, og de beordrede spejderne til at følge med ind i skoven. Senere kom Tropslederen Scheibel-Andreasen og nogle andre ledere til. Klokken var omkring kl. 2 om natten.
Det blev snart klart, at det gjaldt Gardehusarkasernen, og omkring kl. 4 blev ledere og spejdere beordret frem mod skovbrynet op til kasernen. Kort efter begyndte skydningen, og spejderne blev gennet ned i grøften til venstre for vejen. Herfra overværede de kampen om Gardehusarkasernen, der varede til kl. 5.30 da det danske militær fik ordre til at indstille skydningen. Våde og trætte kunne spejderne kl. 6.30 gå hjem ad Skyttemarksvej forbi Gardehusarkasernen, hvor de danske soldater stod afvæbnede.

Lige siden, har der hvert år været afviklet et natløb til minde om det natløb, der fandt sted d. 28.-29. August 1943, hvor tyskerne tog det danske militær.
Natløbet er kaldt MINDELØBET.

Næstved Trop var i 1943 medlem af Det Danske Spejderkorps, og indtil d. 25. februar 1984 er Mindeløbet blevet afviklet i samarbejde med Tonkawa-stammen.  Efter 1. Næstved Trops overgang til Det Danske Pige- og Drenge-Spejderkorps af d. 25. februar 1984 føres traditionen videre i De Gule Spejdere.


Regler for afvikling af mindeløbet:
1. Løbet skal afholdes hvert år i den weekend der ligger nærmest d. 29. August.
2. Løbet er et enkeltmandsløb, dog med de nyoprykkede spejdere pravis.
3. Løbet skal have en længde ikke mindre end 17 km.
4. Ruten skal lægges gennem Kalby Risskoven og skal passere hovedvagten på Gardehusarkasernen.
5. Inden løbet skal der til de forsamlede spejdere gives en orientering om baggrunden for Mindeløbets afvikling ved oplæsning af Mindeløbets historie.
6. Løbets opgaver skal for størstedelen bestå af traditionelle spejderopgaver, hvor der tages hensyn til de mindste spejdere.
7. Løbet skal startes mellem kl. 20 og kl. 22 lørdag aften, og afsluttes senest kl. 10 søndag morgen.
8. For opgaverne gives point, der danner basis for udregning af en samlet vinder.
9. Vinderen skal ved en afslutningsceremoni søndag morgen have overrakt vandrepræmien, som må beholdes ét år, til næste Mindeløb afvikles.
10. Samtidig med overrækkelsen af vandrepræmien, overrækkes en sølvplade til at sætte i bæltet.
11. Bedste 2-mandshold skal præmieres særskilt med en praktisk ting til brug i spejderlivet, f.eks. en flagermuslygte til hver.
12. Mindeløbsdagbogen SKAL føres under og efter hvert Mindeløb og bl.a. indeholde:
• Alle deltagernes navne og underskrift
• Planlæggernes og dommernes navne og underskrift.
• Løbsruten.
• Posternes placering.
• De stillede opgaver.
• Vindernes naven.

DEL PÅ:

Ledere i troppen

Årsprogram

Startsang spejder

Her er vi fra 1. Næstved trop

Klar til at tage et nap

Hvor det nu trænges

Glimtet i øjet, ærmet smøget op

Vi er beredt og klarer hvert et job

Sol eller regn

Sne eller slud

Ingen gi´r op, når der er bud

Hver mand er med, ingen gi´r op

Her kommer vi fra 1. Næstved trop

Tropsråbet

Junga, kunga, konga, kai

Sjunga, tunga, tonga, tai

1. Næstved hilser, hai

Instaka 2014

Instaka begynder den 8. januar 2014.

<link fileadmin spejder instaka_2014.docx>Her kan du se årets Instakaopgaver.