1. Næstved

Gruppestyrelsen

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter og de ansvarlige leder fra hver aldersgren i 1. Næstved Trop og Flok, og har ansvaret for gruppens økonomi og at vi ledes i overensstemmelse med korpsets mål og arbejdsgrundlag.

Forældrerepræsentanterne vælges på et årligt forældrerådsmøde for en 2-årig periode, og gruppestyrelsen repræsenteres ved valg af formand og gruppekasser.

Jf. vedtægterne § 7 har gruppestyrelsen ansvaret for gruppens økonomi og for, at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag.

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter og lederne fra de enkelte afdelinger. 

Gruppestyrelsen konstituerer sig således at der vælges en formand og en kasserer. Der vælges også en forældre- og en lederrepræsentant samt suppleanter, som indtræder i korpsrådet.

Aktuelt ser gruppestyrelsen i 1. Næstved trop og Flok således ud:


Formand Nicolai Winther

Kasserer Karina Larsen

Sekretær Majken Winther

Forældrerepræsentant Tina Christiansen (Stoppet)

(Suppleant Jens Ole Ravn & Signe Flyvbjerg er trådt til)

Forældrerepræsentant Dorte Aggerlin 

Forældrerepræsentant Karsten Lykkebo

Forældrerepræsentant Mette Jensen

Forældrerepræsentant Michael Romer

Redaktør af oversejlet Majken Winther

Bæverleder Kirsten Alexandersen

Ulveleder Lisette Poulsen

Stifinderleder Morten Ingemann Kronbo

Tropsleder Alexander Ian Kenney

DEL PÅ:

Se årsplanen her