1. Næstved

Artikler og billeder fra gennemførte ture og arrangementer

Du kan se artikler fra aviser og blade samt udvalgte billeder fra mange vores ture og tradionsrige arragementer under Galleri.

Klik på det ønskede "Galleri", og se billederne samt en kort fortælling om det senest gennemførte arrangement.

Vi gemmer billeder og beskrivelser af arrangementer og ture for det seneste kalenderår.
Hvis du vil se mere, henvises til vores gruppeblad Oversejlet under udgivelser.

DEL PÅ: