1. Næstved

Oversejlet

Vores gruppeblad Oversejlet udkommer 5 gange om året til alle aktive og passive medlemmer i 1. Næstved Trop & Flok. Desuden sendes Oversejlet til alle annoncører og til Næstved kommune, herunder alle biblioteker.
Oversejlet financieres af bladets annoncører.

Tidligere udgaver og deadline for næste nummer kan ses under "udgivelser".

Bliv annoncør i Oversejlet

Udgivelsen af Oversejlet sponseres af vores trofastre annoncører.

En annonce I Oversejlet koster kr. 500,- /år, og udgivelsen kan således holdes omkostningsneutralt for gruppen.


Annonceformater er ca. 6 x 3 cm, men andre formater kan aftales.


Vil du også være annoncør kan du kontakte bladets redaktør direkte eller via kontaktformularen på hjemmesiden.

DEL PÅ: